ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Compta-Balanç CONS-2016

                          

 
 
Comptabilitat General i Anàlisi de balanços
subvencionats pel Consorci

 

Oferta formativa subvencionada per a persones ocupades segons l' Ordre TSF/223/2016 del 23 d' Agost.

 

TR-03 - Comptabilitat general i Anàlisi de balanços -PS20160052

 

Aquest itinerari es compon de tres accions formatives:

- Comptabilitat bàsica (60h)

- Comptabilitat avançada (60h)

- Anàlisi de balanços (50h)

 

No obstant les persones interesades es poden inscriure a tots o de manera parcial.

    

COMPTABILITAT I COMPTABILITAT I ANÀLISI DE BALANÇOS 20/09/2017 30/11/2017
Veure