ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Fiscalitat CONS-2016

                          

 
Oferta Formativa de Impostos i Gestió Fiscal de l'empresa
Subvencionada pel Consorci

 

IVA i Impost de Societats (Tardor)

 

 Itinerari formatiu:

  • IVA (Impost del Valor Afegit) - 20 hores.
  • Impost de Societats - 20 hores.

Objectiu:

  • Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses. Realitzar tasques bàsiques de fiscalitat i tributació. Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants. Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos. 

            

FISCAL-01 IVA i Impost de Societats (Tardor) Subvencionat 100% pel Consorci 08/11/2017 30/11/2017
Veure

Gestió Fiscal a l'empresa (Tardor)

 

 Itinerari formatiu:

  • Gestió fiscal de l'empresa - 40 hores.

Objectiu:

  • Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses. Realitzar tasques bàsiques de fiscalitat i tributació. Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants. Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos. 

            

FISCAL-01 Gestió Fiscal de l'empresa (Tardor) Subvencionat 100% pel Consorci 13/11/2017 30/11/2017
Veure