ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2017 Administració

     

 

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l'ORDRE TSE/288/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Certificats de Professionalitat: Família Administració i Gestió

 

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


ADGD0308_2 Activitats de gestió administrativa (FOAP2017 / Certificat de Professionalitat)

 

Horari de MATINS de 8:00 a 14:00 de dilluns a divendres

Competència general:

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables pre-definits, prèvia obtenció i processament, arxiu de la informació, documentació necessària utilitzant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits a l’organització.

     

Veure

ADGD0210_3 Creació i gestió de microempreses (FOAP2017 / Certificat de Professionalitat)

 

Horari de TARDES de 15:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Competència general:

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions econòmic-financeres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot allò assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan  la complexitat de l’activitat ho requereixi, amb la finalitat de garantir l’assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment  de la normativa vigent.

     

ADGD0210_3 ADGD0210_3T Creació i gestió de microempreses (FOAP2017) Subvencionat 100% pel SOC 03/05/2018 24/10/2018
Veure