ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2017 Química

    

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l'ORDRE TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s'aprova la convocatòria a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Certificats de Professionalitat de la Família Química

 

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2017)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals.

       

 

Veure

QUIA0208_3T - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2017)

 

TARDA // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves de esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol tipo d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com part d’un sistema de detecció, així com assajos biotecnològics de base biològica, bioquímica, immunològica i/o genètica.

    

Veure

QUIA0208_3M - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2017)

 

MATÍ // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves de esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol tipo d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com part d’un sistema de detecció, així com assajos biotecnològics de base biològica, bioquímica, immunològica i/o genètica.

    

Veure

QUIM0109_2T - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat / FOAP 2017)

  

TARDA // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

    

Veure

QUIL0108_3M ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2017)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisis químic i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental.

    

Veure

QUIE0108_2T - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2017)

 

TARDA// INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsic dels equips de l’àrea de treball.

    

Veure