ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
QUIMICA_CONS Cursos Química CONS-2016 Operacions bàsiques en planta química (Tardor) 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/10/2017 05/12/2017
QUIMICA_CONS Cursos Química CONS-2016 Manipulació de productes químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/10/2017 30/10/2017
FISCAL-01 Fiscalitat CONS-2016 Gestió Fiscal a l'empresa 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/10/2017 04/12/2017
PNL-Mindfulness PNL-MINDFUL2-CONS-2016 Mindfulness 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/10/2017 23/11/2017
N_Tecnologies Xarxes Socials CONS-2016 Xarxes Socials 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 02/11/2017 05/12/2017
QUIMICA_CONS Cursos Química CONS-2016 Riscos Químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 06/11/2017 09/11/2017
FISCAL-01 Fiscalitat CONS-2016 IVA (Impost del Valor Afegit) 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/11/2017 29/11/2017
FISCAL-01 Fiscalitat CONS-2016 Impost de Societats (IS) 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/11/2017 30/11/2017
QUIMICA_CONS Cursos Química CONS-2016 Riscos Químics (Tardor) 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/11/2017 21/11/2017