ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Xarxes Socials CONS-2016

                          

 

 

Oferta Formativa de Estratègies de Màrqueting 2.0, Posicionament WEB, Comunnity Mannager, Xarxes Socials
Subvencionada pel Consorci

 

Itinerari I: Màrqueting digital i posicionament WEB - PT20160040

 Accions formatives que configuren l'itinerari:

 • Estratègies de màrqueting 2.0. (50 hores).
 • Posicionament WEB SEO/SEM. (60 hores).

Objectius generals de l'itinerari:

 • Conèixer i aplicar les possibilitats que ofereix el màrqueting 2.0 amb idees pràctiques.
 • Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de pàgines web. 

 

     

N_Tecnologies Màrqueting digital Subvencionat 100% pel Consorci 02/11/2017 05/12/2017
Veure

Itinerari II: Community Manager i Xarxes Socials - PT20160040

 Accions formatives que configuren l'itinerari:

 • Community Mànager. (50 hores).
 • Xarxes Socials. (30 hores).

 Objectius generals de l'itinerari:

 • Conèixer les competències clau que un COMMUNITY MANAGER ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball.
 • Comprendre la tipologia de xarxes socials. Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació.

  

     

N_Tecnologies Noves Tecnologies 03/10/2017 04/12/2017
Veure

Itinerari II: Community Manager i Xarxes Socials - PT20160040

 Accions formatives que configuren l'itinerari:

 • Community Mànager. (50 hores).
 • Xarxes Socials. (30 hores).

 Objectius generals de l'itinerari:

 • Conèixer les competències clau que un COMMUNITY MANAGER ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball.
 • Comprendre la tipologia de xarxes socials. Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació.

  

     

Veure