ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Inverteix en el teu futur, qualificant-te professionalment.

Et qualifiquem professionalment per millorar les teves oportunitats laborals.

 

Oferta formativa

QUIE0108_2C - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat PS20190028)

Operacions bàsiques de procés químic

08/01/2020 - 08/05/2020

Dilluns a Dijous (Cada 15 dies) - 16:00:00 a 20:00:00

QUIL0108_3T ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Mètode d'anàlisi químics

14/01/2020 - 20/02/2020

Dilluns a Divendres - 15:00:00 a 21:00:00

QUIA0208_3M - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Assajos microbiològics

17/01/2020 - 25/02/2020

Dilluns a Divendres - 08:00:00 a 14:00:00

Oferta formativa

Destaquem

Conèixer l' entorn químic

Equips, operacions, materials i processos de la indústria química i afins

27/01/2020 - 11/02/2020

De dilluns a divendres - 18:00:00 a 21:00:00

QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Formació Complementària

28/01/2020 - 30/01/2020

Dilluns a Divendres - 15:00:00 a 19:00:00

QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Qualitat al laboratori

03/02/2020 - 05/03/2020

Dilluns a Divendres - 15:00:00 a 21:00:00

Oferta formativa

"No hi ha cap vent favorable per aquell que no sap a quin port es dirigeix."

Schopenhauer