ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Inverteix en el teu futur, qualificant-te professionalment.

Et qualifiquem professionalment per millorar les teves oportunitats laborals.

 

Oferta formativa

QUIA0208_3M - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Assajos Biotecnològics

27/02/2020 - 18/03/2020

Dilluns a Divendres - 08:00:00 a 14:00:00

QUIM0109_2C - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat PS20190028)

Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins

27/02/2020 - 18/05/2020

Dilluns a Dijous - 16:00:00 a 20:00:00

QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Mostreig per a assaig i anàlisi

09/03/2020 - 24/03/2020

Dilluns a Divendres - 15:00:00 a 21:00:00

Oferta formativa

Destaquem

QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Mostreig per a assaig i anàlisi

09/03/2020 - 24/03/2020

Dilluns a Divendres - 15:00:00 a 21:00:00

QUIM I - Manipulació productes químics, matèries primeres, reglaments i riscos químics.

Reglament de l' emmagatzematge de productes químics

16/03/2020 - 24/03/2020

De dilluns a divendres - 18:15:00 a 21:15:00

Itinerari de FARMA I, PS20190028

Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA

23/03/2020 - 03/04/2020

De dilluns a divendres - 18:00:00 a 21:30:00

Oferta formativa

"No hi ha cap vent favorable per aquell que no sap a quin port es dirigeix."

Schopenhauer