ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Inverteix en el teu futur, qualificant-te professionalment.

Et qualifiquem professionalment per millorar les teves oportunitats laborals.

 

Oferta formativa

QUIE0108_2C - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat PS20190028)

Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química

16/03/2020 - 16/07/2020

Dilluns a Dijous (Cada 15 dies) - 16:00:00 a 20:00:00

QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Assajos físics de materials

26/03/2020 - 23/04/2020

Dilluns a Divendres - 15:00:00 a 21:00:00

QUIE0108_2M - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Seguretat i medi ambient en planta química

14/04/2020 - 06/05/2020

Dilluns a Dijous - 08:00:00 a 14:00:00

Oferta formativa

Destaquem

QUIE0108_2M - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

Seguretat i medi ambient en planta química

14/04/2020 - 06/05/2020

Dilluns a Dijous - 08:00:00 a 14:00:00

Itinerari de FARMA I, PS20190028

Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques

20/04/2020 - 05/05/2020

De dilluns a divendres - 18:00:00 a 21:00:00

QUIM II - Operacions bàsiques en planta química, equips i operacions, control qualitat, seguretat i riscos mediambientals..

Operacions bàsiques en planta química

21/04/2020 - 20/05/2020

De dilluns a divendres - 18:00:00 a 21:00:00

Oferta formativa

"No hi ha cap vent favorable per aquell que no sap a quin port es dirigeix."

Schopenhauer