ACTIC

L'ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Des d'AQP oferim cursos d'ACTIC com les de tractament de la informació numèrica, navegació i comunicació en el món digital o presentació de continguts, entre d'altres.

Cursos