ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Acreditació Competència Professional

 

  

Acreditació de la competència professional 

 

Què és l'acreditació

 

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pot aconseguir una acreditació oficial.

El procediment implica que la persona interessada ha d'assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre assignat.

+ Informació

 

Aquest procediment consta de tres fases:

 

                           

  • Assessorament
  • Avaluació
  • Acreditació de la competència

 

    Assessorament

 

  • En aquesta fase l'aspirant té un assessor o assessora que l'acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d'avaluació. L'assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar.
  • L'assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s'ha demanat, adquirits a través de l'experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir d'aquesta informació, l'aspirant pot decidir si passar a la fase d'avaluació o a la formació complementària que se suggereixi.
  • La fase finalitza amb l'elaboració d'un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a la fase d'avaluació.

 

  Avaluació:

 

  • En aquesta fase l'aspirant pot demostrar les competències professionals per a les quals demana l'acreditació. En l'avaluació es tindran en compte, entre d'altres, la fiabilitat, l'objectivitat i la qualitat. En essència, l'objectiu és demostrar la competència professional relacionada amb les unitats de competència.
  • En qualsevol cas, cal tenir en compte que la decisió final sobre el reconeixement de les competències la prendrà de forma col·legiada la comissió d'avaluació, que també és l'encarregada d'establir els mètodes d'avaluació.

 

  Acreditació de la competència:

 

  • En aquesta fase, les persones que superen l'etapa d'avaluació, reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència professional. També reben un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu de la comissió avaluadora.

 

  Persona de contacte:

Antoni Durán (Director AQP)

aduran@santgervasi.org