ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

ALIMENTACIÓ CONS-18

                          

 

Distintos alimentos en bolsas

 
Manipulació d' aliments i al.lèrgies i intoleràncies alimentàries
Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Lloc d'impartició:

Escola Sant Gervasi - Cr. Sabadell 41 (08100) Mollet del Vallès.

 

Manipulació d' aliments i al.lèrgies

 

Curs impartir per:

 

Manipulació d' aliments

Durada:

 • 10 hores

Objectius:

 

Objectius generals:

 • Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d' aliments i aplicar-los a l' entorn laboral

 

Objectius específics: 

 • Conèixer els tipus d' aliments i la contaminació a què són susceptibles
 • Apendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions
 • Conèixer la normativa en matèria d' alimentació i altres problemes relacionats amb l' alimentació no derivats de contaminacions com al.lèrgies i intoleràncies

 

Al.lèrgies i intoleràncies alimentàries

Durada:

 • 20 hores

Objectius:

 

Objectius generals:

 • Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al.lèrgies i les intoleràncies alimentàries

 

Objectius específics: 

 • Conèixer la gestió dels al.lèrgens en la restauració col.lectiva per a la prevenció de reaccions adverses
 • Conèixer els requeriments de la legislació específica
 • SAber atendre les necessitats específiques de les persones amb al.lèrgies i/o intoleràncies

 

 

   

Apendre paute d'¡

Durada:

- 20 hores

Continguts:

1. L'Alzheimer, que és i com es diagnostica?

2. Altres tipius de demències.

3. Les fases de l'Alzherimer i les seves conseqüències en al salut de la persona i en l'entorn familiar.

4. La comunicació amb les persones amb Alzheimer.

5. L'auxiliar dins de l'equip de treball en pacients amb demècnia.

6. Tipus de tractaments no farmacològics.

7. Jocs i treballs manuals per ajudar al pacient amb Alzheimer.

8. La planificació de les cures perosnalitzades al pacient d'Alzheimer.

9. Consells per als familiars del pacient amb Alzheimer.

 

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització