ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

AULA VIRTUAL - TICS

                                                                     

  

 

                  

 

  

                                                                                                         *********

                          
                                                                                     *****  
 
MODALITAT TELEFORMACIÓ / AULA VIRTUAL
Sector Educatiu - TICS

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

                                                                            *************

 

TELE-FORMACIÓ / AULA VIRTUAL ITINERARI TICS

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Gestió de continguts Digitals (60 hores).
  • Programar amb Scratch (30 hores).

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

    

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
Tele-formació/ Aula virtual Tics Subvencionado 100% por el SEPE 27/04/2021 22/07/2021