Certificat de Professionalitat Assajos microbiològics i biotecnològics QUIA0208_3

Química Certificats de professionalitat
520 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Análisis y control
Descripció

Què aprendràs en aquesta especialitat?

 • Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves d'esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol tipus d'assaig en el qual s'utilitzin microorganismes com a part d'un sistema de detecció, així com assajos biotecnològics de base biològica, bioquímica, immunològica i/o genètica.
 • Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostres.
 • Realitzar assaigs microbiològics, informant dels resultats.
 • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
 • Realitzar assaigs biotecnològics, informant dels resultats.
Continguts
 • Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori.
 • Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori.
 • Aplicació de les mesures de seguretat i medi ambient al laboratori.
 • Mostreig per a assaigs i anàlisi.
 • Preparació de mostres per a anàlisi microbiològica.
 • Recompte, aïllament, identificació i determinació d'activitat biològica dels microorganismes.
 • Anàlisi microbiològica de diferents tipus de mostres.
 • Assaigs biotecnològics.
Accés

Requisits dels/les alumnes:

 • Nivell 3. Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
 • Prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.
Sortida professional

De què podràs treballar?

 • Analista d'aigües, en general Analistes de laboratori microbiològic 
 • Analistes microbiològics d'indústries alimentàries 
 • Analistes microbiològics d'empreses mediambientals 
 • Analistes de laboratori d'indústries biotecnològiques 
 • Analistes microbiològics d'aigües potables i residuals 
 • Analistes decontrol microbiològic de la indústria farmacèutica
   
Sol·licita informació
QUIA0208_MF0054_Assaigs microbiològics - (C0208)
Del 23/09/2024 al 27/11/2024
de dilluns a dijous, de 16:00 a 20:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: