ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

COACH CONS-2018

                          

 

Cursos d' habilitats interpersonals i de creixement personal
Subvencionats pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Inte·ligència Emocional i PNL (Programació Neurolingüística)

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

 

 

 • INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (30 Hores).
 • PNL (Programació Neurolingüística (30 hores).

 

 Objectius generals de l'itinerari:

  

 

 •  Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel•ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel•ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
 •  Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

 

 • Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.
 • Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.

 

 

  

      

 

 

Intel·ligència emocional 

Hores: 

 • 30 hores 

Objectius: 

Objectius generals: 

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball. 
 • Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic 
 • Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals. 

Objectius específics: 

 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals. 
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes. 
 • Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional. 
 • Desenvolupar l'empatia i la comunicació. 
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals 
 • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral. 
 • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals. 
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les. 
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

 

Continguts: 

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens 

1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional. 

1.2 Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman. 

1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic. 

2. Consciència emocional . 

2.1 Quines són les emocions bàsiques? 

2.2 Funcions de cada emoció. 

2.3Classificació de les emocions. 

3.Habilitats socials 

3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana 

3.2 Identificació de patrons emocionals propis i aliens. 

3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional. 

3.4 Les competencies emocionals bàsiques. 

3.5 La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals. 

3.6 La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals. 

4. Ecologia emocional i salut 

4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional. 

4.2 Relació entre gestió emocional i salut. 

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral 

5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball. 

5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)).

 

 

 

Programació neurolingüística 

Hores: 

 • 30 hores 

Objectius: 

Objectius generals: 

 • Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes. 

Objectius específics: 

 • Aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals. 
 • Treballar amb eines de PNL per incrementar la comunicació, la relació d'ajuda, la creativitat i l'excel·lència personal i professional. (disseny d'objectius-metes) 

Continguts: 

Que és PNL? 

 1. Pressupostos bàsics de la PNL 
 2. Què és el mapa? 
 3. Disseny i consecució d'objectius 
 4. Calibratge i agudesa sensorial 
 5. Experiència sensorial versus al·lucinació (afirmacions i interpretacions) 
 6. Nivells de competència en l'aprenentatge 
 7. Comunicació verbal, no verbal i metafòrica 
 8. Submodalitats pel canvi 

 

Sobre comunicació 

 1. La comunicació humana 
 2. Construccions lingüístiques. Meta-model. 
 3. Sincronia i rapport 
 4. Acompanyament verbal i no verbal 
 5. Coherència – incoherència 
 6. La reformulació 
 7. Triple posició perceptiva 
 8. Sistemes representacionals 

 

Sobre la relació d'ajuda 

 1. Triple posició perceptiva. 
 2. Polaritats. Exercici per integrar contradiccions. 
 3. La comunicació en la relació d ajuda moderna 
 4. Abordatge de conflictes interpersonals. 

 

Sobre excel·lència personal 

 1. Jerarquia de valors 
 2. Condicions de bona formulació i realització d'objectius 
 3. Nivells neurològics 
 4. Estratègia de creativitat 
 5. Ecologia de vida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització