ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Comerç exterior i electrònic

                          

 
Cursos de Comerç
Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Comerç exterior i Comerç electrònic i botiga digital

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

  • Comerç exterior (40h)
  • Comerç electrònic i botiga digital (45h)

 Objectius generals de l'itinerari:

  • Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l' empresa.
  • Introduïr a l' empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de fer front i les tècniques a aplicar per resoldre-les.
  • Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en internet i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l' economia global i el desenvolupamnet empresarial.

  

      

 

 Comerç exterior

Durada:

              40 hores

 Objectius:

- Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa.

- Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de fer front i les tècniques a aplicar per resoldre-les.

 

 

Continguts:

1. Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional

1.1. El comerç interior, exterior i internacional

1.2. El sector exterior espanyol

1.3. La balança de pagaments i altres magnituds econòmiques

1.4. Els organismes internacionals

1.5. La integració econòmica regional. Els principals blocs econòmics

1.6. La Unió Europea

 

 

2. Barreres i obstacles als intercanvis comercials internacionals

2.1. Introducció

2.2. Què és una Duana?

2.3. Despatxos duaners

2.4. Règims duaners en la Unió Europea

2.5. Barreres aranzelàries

2.6. Barreres no aranzelàries

2.7. Mesures de defensa comercial

 

3. Fonts d'informació al comerç internacional

3.1. Informació de comerç internacional

3.2. Canales i fonts d'informació en el comerç internacional aranzelàries

3.3. Cercadors i bases de dades online en el comerç internacional

3.4. Gestió de la informació de comerç internacional

 

 

4.Cerca i gestió de clients i proveïdors en comerç internacional

4.1. Localització i cerca de clients/proveïdors internacionals

4.2. Classificació de clients i proveïdors

4.3. Tipus d'arxius de clients i proveïdors

4.4. Confecció de fitxes i bases de dades de clients i proveïdors

4.5. Control de clients i proveïdors internacionals

4.6. Creació de sistema d'alertes de nous clients/proveïdors

4.7. Reclamacions en les operacions internacionals

 

5. Condicions de la compravenda internacional

5.1. Operacions de compravenda internacional

5.2. Clàusules generals del contracte de compravenda internacional

5.3. Condicions de lliurament en el comerç internacional: Els Incoterms

5.4. Interpretació pràctica de cada Incoterm

 

 

6. Elaboració d'ofertes de comerç internacional

6.1. Procés comercial en les operacions de compravenda internacional

6.2. Oferta internacional

6.3. Elements de la tarifa de preus

6.4. Presentació de la tarifa

 

 

 

Comerç electrònic i botiga virtual

Durada.

          45 hores

 Objectius:

 

-Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en internet, i valorar la incidència

que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial.

 

Continguts:

 

1.La botiga on-line

 

1.1. Què és l’ecommerce?

1.2. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic

1.3. Botigues virtuals, tipus de comerç B2B, B2C I B2B2C

 

 

2. Eines per crear una botiga en línia

2.1. Etapes prèvies a la creació de la botiga virtual; estructura.

2.2. Posada en marxa d’una botiga virtual.

2.3. Normativa sobre protecció de dades i comerç electrònic .

 

3. Publicitat i màrqueting on–line

3.1. Catàlegs en línia

3.2. Publicitat de la botiga virtual

3.3. Pla de màrqueting on-line

3.4. Xarxes socials a la botiga on-line

3.5. Tècniques de fidelització

 

4. Logística

4.1. Procés de compres

4.2. Gestió de comandes

4.3. Sistema de pagament

4.4. Distribució : Enviaments de mercaderia

 

5. Atenció al client

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització