ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Comerç i finances CONS-18

                          

 
Cursos de Comerç exterior i Comptabilitat bàsica
Subvencionats pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Comerç exterior i Comptabilitat bàsica

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

  • Comerç exterior (40h)
  •  Comptabilitat bàsica (60h)

Objectius generals de l'itinerari:

  • Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l' empresa.
  • Introduïr a l' empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de fer front i les tècniques a aplicar per resoldre-les.
  • Situar la comptabilitat en l' entorn de l' empresa.
  • Definir els objectius de la comptabilitat.
  • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus limits.

  

      

COMERÇ I FINAN COMERÇ I FINANCES TARDOR 25/09/2019 02/12/2019
Veure