ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Comerç i finances CONS-18

                          

 
Cursos de Comerç exterior i Comptabilitat bàsica
Subvencionats pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Comerç exterior i Comptabilitat bàsica

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

  • Comerç exterior (40h)
  •  Comptabilitat bàsica (60h)

Objectius generals de l'itinerari:

  • Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l' empresa.
  • Introduïr a l' empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de fer front i les tècniques a aplicar per resoldre-les.
  • Situar la comptabilitat en l' entorn de l' empresa.
  • Definir els objectius de la comptabilitat.
  • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus limits.

  

      

 

 Comerç exterior

Durada:

              40 hores

 Objectius:

- Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l'empresa.

- Introduir a l'empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de fer front i les tècniques a aplicar per resoldre-les.

 

 

Continguts:

1. Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional

1.1. El comerç interior, exterior i internacional

1.2. El sector exterior espanyol

1.3. La balança de pagaments i altres magnituds econòmiques

1.4. Els organismes internacionals

1.5. La integració econòmica regional. Els principals blocs econòmics

1.6. La Unió Europea

 

 

2. Barreres i obstacles als intercanvis comercials internacionals

2.1. Introducció

2.2. Què és una Duana?

2.3. Despatxos duaners

2.4. Règims duaners en la Unió Europea

2.5. Barreres aranzelàries

2.6. Barreres no aranzelàries

2.7. Mesures de defensa comercial

 

3. Fonts d'informació al comerç internacional

3.1. Informació de comerç internacional

3.2. Canales i fonts d'informació en el comerç internacional aranzelàries

3.3. Cercadors i bases de dades online en el comerç internacional

3.4. Gestió de la informació de comerç internacional

 

 

4.Cerca i gestió de clients i proveïdors en comerç internacional

4.1. Localització i cerca de clients/proveïdors internacionals

4.2. Classificació de clients i proveïdors

4.3. Tipus d'arxius de clients i proveïdors

4.4. Confecció de fitxes i bases de dades de clients i proveïdors

4.5. Control de clients i proveïdors internacionals

4.6. Creació de sistema d'alertes de nous clients/proveïdors

4.7. Reclamacions en les operacions internacionals

 

5. Condicions de la compravenda internacional

5.1. Operacions de compravenda internacional

5.2. Clàusules generals del contracte de compravenda internacional

5.3. Condicions de lliurament en el comerç internacional: Els Incoterms

5.4. Interpretació pràctica de cada Incoterm

 

 

6. Elaboració d'ofertes de comerç internacional

6.1. Procés comercial en les operacions de compravenda internacional

6.2. Oferta internacional

6.3. Elements de la tarifa de preus

6.4. Presentació de la tarifa

 

 

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització