Curs de LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

Habilitats interpersonals Cursos de formació subvencionada
12 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Informàtica complementària
Objectiu general

Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es comparteixen.

Objectiu específic
  • Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es comparteixen.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: LINKEDIN: funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació de LinkedIn com a xarxa social
        ◦ Concepte de LinkedIn
        ◦ Visió actual i ús del LinkedIn com a usuari i com a empresa
        ◦ Coneixement de l'algoritme de LinkedIn
        ◦ Aplicacions pràctiques per a créixer en seguidors de manera orgànica
    • Especificació dels continguts de la eina i usos
        ◦ Tipologia de continguts: educatius, d'ajuda, per a convèncer, informar i entretenir.
        ◦ Definició de les dinàmiques de fotos i vídeos
        ◦ Usos pràctics del hashtag
        ◦ Coneixement i ús pràctic de la publicació d'ofertes de treball
        ◦ Definició de les dinàmiques d'enquestes i esdeveniments
        ◦ Procés de planificació estratègica / calendari
        ◦ Exemplificació d'aplicacions per a programar el contingut
        ◦ Exemplificació teoricopràctica de les millors pàgines i publicacions
    • Tipologia de continguts: educatius, d'ajuda, per a convèncer, informar i entretenir.
        ◦ Ús pràctic dels missatges directes i el networking en la xarxa
        ◦ Coneixements i ús pràctic dels sortejos, premis i bases legals
        ◦ Principis de la publicitat a LinkedIn
        ◦ Coneixement de l'eina d'analítica i seguiment de resultats
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Reflexió sobre les implicacions de la utilització del LinkedIn en la nostra societat i sobre
       el comportament de l'usuari.
     • Disposició per elaborar contingut estratègic per a ser reconeguts mitjançant aquesta
       xarxa.
     • Valoració de les opcions i les seves conseqüències vers els continguts publicats a la xarxa
       per a continuar o canviar d’estratègia.
     • Esperit estratègic, creatiu i disruptiu
     • Responsabilitat en la utilització de les xarxes socials com a professional i/o empresa
     • Interès per crear una xarxa de contacte que permeti i faciliti relacionar-se
       professionalment a l’alumne
     • Predisposició per crear hàbits de compromís vers una activitat (puntualitat, assistència,
       realització d’exercicis, participació en dinàmiques...)

Sol·licita informació
LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional - (C0184)
Programa: Transversal 2023
Del 16/09/2024 al 25/09/2024
dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: