ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Cursos FARMA CONS- 2019

                          

 
Cursos de FARMA
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, de 23 d'agost, i la reolució de 6 de març de 2019 per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

 

NOTÍCIA IMPORTANT

 

Degut als efectes de la suspensió temporal de tota activitat formativa, fins que la situació es normalitzi i les Institucions Sanitàries aixequin l'estat d'alarma, la planificació prevista inicialment serà modificada i ajustada un cop es normalitzi la situació i es pugui re emprendre l'activitat formativa presencial. 

 

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.

 

Itinerari de FARMA I, PS20190028

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA (30 hores).
  • Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques (30 hores).
  • Introducció a les GMP's (20 hores).
  • Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica (30 hores).

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

Veure