ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Cursos Química CONS- 2017

                          

 
Cursos de QUÍMICA
Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Accedir al programa sencer de l'Itinerari

2 Manipulació de productes químics, residus i riscos químics (15 + 30 + 10 hores)

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

- Manipulació de productes químics (15 hores).

- Tractament de residus (excepte residus urbans 30 hores).

- Riscos químics (10 hores)

 

Aquestes tres accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

Cursos Química Riscos químics 15/10/2018 03/12/2018
Veure