ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Cursos Química CONS- 2018

                          

 
Cursos de QUÍMICA
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Accedir al programa sencer de l'Itinerari

Equips i operacions

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Equips, operacions, materials i processsos de fabricació en la indústria química i afins (30 hores)
  • Manipulació de productes químics (15 hores)
  • Materies primeres en la industria química i afins (30 hores)
  • Reglament de l' emmagatzematge de productes químics (16 hores)
  • Riscos químics (10 hores)

 

Aquestes cinc accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

Química 2018 Equips i operacions-materials i processos- manipulació materies primeres -reglament d' emmagatzematge i riscos químics 19/12/2018 25/02/2019
Veure