ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Cursos Química CONS- 2019

                         

 
Cursos de QUÍMICA
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

 

 

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Degut als efectes de la suspensió temporal de tota activitat formativa, fins que la situació es normalitzi i les Institucions Sanitàries aixequin l'estat d'alarma, la planificació prevista inicialment serà modificada i ajustada un cop es normalitzi la situació i es pugui re emprendre l'activitat formativa presencial. 

 

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.

QUIM II - Operacions bàsiques en planta química, equips i operacions, control qualitat, seguretat i riscos mediambientals..

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

 • Operacions bàsiques en planta química (50 hores).
 • Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins (30 hores).
 • Control i gestió de la qualitat a la indústria química i afins (30 hores).
 • Riscos medi ambientals de la indústria química i afins (45 hores).
 • Equips, operacions, materials i processos de fabricació a la indústria química i afins (30 hores).

 

Aquestes cinc accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar la inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

 

   

Veure

QUIM I - Manipulació productes químics, matèries primeres, reglaments i riscos químics.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

 • Equips, operacions, materials i processos de fabricació en la indústria química i afins (30 hores)
 • Manipulació de productes químics (15 hores)
 • Matèries primeres en la industria química i afins (30 hores)
 • Reglament de l’ emmagatzematge de productes químics (16 hores)
 • Riscos químics (10 hores)

 

Aquestes cinc accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar la inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

 

   

Veure