ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Cursos RRHH CONS- 2018

                          

 
Cursos de Nòmines i Gestió de Recursos Humans
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Itinerari de Nòmines i Gestió de Recursos Humans (PT20180005)

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Nòmines i Seguretat Social I (30 hores).
  • Nòmines i Seguretat Social II (30 hores).
  • Gestió de Recursos Humans (60 hores).

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

RRHH-I Nòmines I, II i Gestió de Recursos Humans 07/03/2019 25/11/2019
Veure