ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Dependència i 3a EDAT

                          

 

 

 
Serveis Assitencials a les persones amb dependència
Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Lloc d'impartició:

Escola Sant Gervasi - Cr. Sabadell 41 (08100) Mollet del Vallès.

 

Atenció al malalt d'Alzheimer

 

Curs impartir per:

Durada:

  • 20 hores

Objectius:

 

Objectius generals:

  • Conèixer la patologia d'Alzheimer i les seves fases.
  • Planificar les cures al pacient d'Alzheimer tenint en compe les seves necessitats.

 

Objectius específics: 

  • Realitzar una comunnicació adequada amb la persona amb Alzheimer.
  • Posar en pràctica tractaments no farmacològics per a potenciar la memòria.
  • Organitzar tasques i treballs manuals per a potenciar les habilitats de cada pacient.

 

   

 

Durada:

- 20 hores

Continguts:

1. L'Alzheimer, que és i com es diagnostica?

2. Altres tipius de demències.

3. Les fases de l'Alzherimer i les seves conseqüències en al salut de la persona i en l'entorn familiar.

4. La comunicació amb les persones amb Alzheimer.

5. L'auxiliar dins de l'equip de treball en pacients amb demècnia.

6. Tipus de tractaments no farmacològics.

7. Jocs i treballs manuals per ajudar al pacient amb Alzheimer.

8. La planificació de les cures perosnalitzades al pacient d'Alzheimer.

9. Consells per als familiars del pacient amb Alzheimer.

 

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització