ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Dificultats Aprenentatge

                          

 
Dificultats d'aprenentage: detecció, prevenció i tractament
Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament

 

Curs impartir per:

Durada:

  • 30 hores

Objectius:           

Objectius generals:

  • Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentatge que tenen els alumnes amb algun tipus de trastorn d'aprenentatge.
  • Comprendre la importància de la detecció, prevenció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge.

Objectius específics: 

  • Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentatge d'aquests alumnes.
  • Proporcionar coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge
  • Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge.

   

Jaume Viladoms Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament Subvencionat 100% pel Consorci 22/10/2018 21/11/2018
Veure