ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Educació de la veu CONS-18

                          

 

 

 
Educació de la veu
Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Lloc d'impartició:

Escola Sant Gervasi - Cr. Sabadell 41 (08100) Mollet del Vallès.

 

Educació de la veu

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

 

  • EDUCACIÓ DE LA VEU (30h)

 

 Objectius generals :

 

  • Dominar les tècniques necessàries per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent, sent capaç d'identificar les situacions problemàtiques, i d' aplicar les tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

 

  

      

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització