ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FINANCES - CONS'18

                          

 

Cursos de Finances
Subvencionats pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

FINANCES

 

Finances per a no financers:

 

 

Objectius generals:

 

  •  Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada

    dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.

 

      

Finances 2018 Finances per a no financers Subvencionat 100% pel Consorci 09/05/2019 25/07/2019
Veure