ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Fiscalitat CONS-2017

                          

 
Oferta Formativa de Impostos i Gestió Fiscal de l'empresa
Subvencionada pel Consorci

 

Gestió Fiscal a l'empresa - PS20170023

 

 Itinerari formatiu:

  • IVA (Impost del Valor Afegit) - 20 hores.
  • Impost de Societats - 20 hores.
  • Gestió fiscal a l'empresa - 40 hores.

 

Objectiu:

  • Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses. Realitzar tasques bàsiques de fiscalitat i tributació. Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants. Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos. 

            

Veure