ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP 21 QUIMICA (*)

     

 

 

 

  • ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC  núm.  7724  publicat el  11/10/2018)
  • ORDRE TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
  • RESOLUCIÓ EMT/2666/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 581072).

 

 

 

Certificats de Professionalitat: Família Química

 

(*) Les accions formatives descrites en aquesta pàgina estan pendents d'ATORGACIÓ,és a dir el centre les ha sol·licitat però encara no les té autoritzades. El centre les posa en coneixement dels potencials usuaris amb la finalitat de poder-los informar i orientar. 

****

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


QUIE0108_2M - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2021)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball. 

< Requisits d'estudis: Semblants a ESO, EGB, Grau Mig, FP I ... >

 

    

QUIE0108_2M QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel SOC 01/02/2022 29/07/2022
Veure

QUIL0108_3M ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2021)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisis químic i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental. 
< Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

 

    

QUIL0108_3M QUIL0108 - ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel SOC 10/02/2022 30/09/2022
Veure

QUIA0108_3T - ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2021)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals.

< Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

       

 

QUIA0108_3T ASSAJOS FÍSICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel SOC 22/02/2022 20/07/2022
Veure