ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2017 Administració

     

 

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l'ORDRE TSE/288/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Certificats de Professionalitat: Família Administració i Gestió

 

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


ADGD0210_3 Creació i gestió de microempreses (FOAP2017 / Certificat de Professionalitat)

 

Horari de TARDES de 15:00 a 21:00 de dilluns a divendres

Competència general:

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions econòmic-financeres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot allò assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan  la complexitat de l’activitat ho requereixi, amb la finalitat de garantir l’assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment  de la normativa vigent.

     

Codi:

ADGD0210

Nivell de Qualificació Professional:

3

Competència General: 

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d’estratègies d’àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions econòmic-financeres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot allò assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan  la complexitat de l’activitat ho requereixi, amb la finalitat de garantir l’assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment  de la normativa vigent.
Ocupacions de la formació associada:
Microempresaris/es.
Professionals autònoms/es
Empresaris/es individuals o societaris de microempreses.
Gestors/es de microempreses.
Gerents de microempreses.
Administradors/es de microempreses.
Directors/es de microempreses.
 

Durada de la formació associada:

520 hores (Incloses 40 hores de pràctiques).

Mòduls i unitats formatives del Certificat de Professionalitat:

MF1788_3 Planificació i iniciativa emprenedora en petits negocis o microempreses (120 hores).

UF1818: Actitud emprenedora i oportunitats de negoci (40 hores).
UF1819: Projecte i viabilitat del negoci o microempresa (40 hores).
UF1820: Marketing i pla de negoci de la microempresa (40 hores).

MF1789_3 Direcció de l’activitat empresarial de petits negocis o microempreses (90 hores).

MF1790_3 Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (90 hores).

MF1791_3 Gestió administrativa i econòmic-financera de petits negocis o microempreses (120 hores).

UF1821: Posada en marxa i finançament de petits negocis o microempreses (60 hores).
UF1822: Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses (60 hores).
 

MF1792_2 Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis (60 hores).

MP0385 Mòdul de pràctiques professionals no laborals en Creació i gestió de microempreses (40 hores).

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització