ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2018 Química

    

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529) 

 

 

Certificats de Professionalitat de la Família Química


Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2018)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals.

       

 

QUIA0108_3M ASSAJOS FÍSICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat) 27/02/2019 19/07/2019
Veure

QUIE0108_2M - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2018)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball.

    

QUIE0108_2M QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) 23/01/2019 10/09/2019
Veure

QUIA0208_3M - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2018)

 

MATÍ // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves de esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol tipo d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com part d’un sistema de detecció, així com assajos biotecnològics de base biològica, bioquímica, immunològica i/o genètica.

    

QUIA0208_3M QUIA0208_3M ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionallitat / FOAP2018) 30/01/2019 21/05/2019
Veure

QUIL0108_3M ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2018)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisis químic i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental.

    

QUIL0108_3M QUIL0108 - ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) 09/01/2019 17/07/2019
Veure

QUIM0109_2T - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat / FOAP 2018)

  

TARDA // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

    

QUIM0109_2T QUIMO109_2T - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificats de professionalitat) 30/01/2019 29/07/2019
Veure