ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2019 Administració (*)

     

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/1399/2019 de 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529) 

Certificats de Professionalitat: Família Administració i Gestió

 

(*) Les accions formatives descrites en aquesta pàgina estan pendents d'ATORGACIÓ,és a dir el centre les ha sol·licitat però encara no les té autoritzades. El centre les posa en coneixement dels potencials usuaris amb la finalitat de poder-los informar i orientar. 

****

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


ADGD0308_2 Activitats de gestió administrativa (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

Horari de MATINS de 8:00 a 14:00 de dilluns a divendres

Competència general:

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables pre-definits, prèvia obtenció i processament, arxiu de la informació, documentació necessària utilitzant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits a l’organització.

     

ADGD0308_2 ADGD0308_2M Activitats de Gestió Administrativa (FOAP2019) Subvencionat 100% pel SOC 14/10/2019 02/07/2020
Veure