ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2019 Química (*)

      

  

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/1399/2019 sw 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529) 

 

 

Certificats de Professionalitat de la Família Química


(*) Les accions formatives descrites en aquesta pàgina estan pendents d'ATORGACIÓ, és a dir el centre les ha sol·licitat però encara no les té autoritzades. El centre les posa en coneixement dels potencials usuaris amb la finalitat de poder-los informar i orientar. 

*****

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


QUIL0108_3M ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisis químic i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental.

    

QUIL0108_3M QUIL0108 - ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel SOC 08/10/2019 20/05/2020
Veure

QUIE0108_2M - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball.

    

QUIE0108_2M QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel SOC 23/10/2019 08/05/2020
Veure

QUIM0109_2T - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat / FOAP 2019)

  

TARDA // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

    

QUIM0109_2T QUIMO109_2T - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificats de professionalitat) Subvencionat 100% pel SOC 29/10/2019 04/05/2020
Veure