ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2019 Química

      

  

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/1399/2019 sw 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529) 

 

 

Certificats de Professionalitat de la Família Química

 

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 

IMPORTANT: Només us podeu inscriure a un únic CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. En el cas que volgueu fer un canvi de Certificat de Professionalitat us preguem que truqueu al centre (Tel. 93 579 54 30, Ext. 1) i demaneu la baixa per poder-vos inscriure en un altre.

 

 


QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals. < Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU, Grau Superior, FP2... >

 

       

 

QUIA0108_3M ASSAJOS FÍSICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat) 28/01/2020 16/06/2020
Veure

QUIL0108_3T ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisis químic i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental. 
< Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

 

    

QUIL0108_3T QUIL0108 - ANÀLISI QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) 22/10/2019 19/05/2020
Veure

QUIE0108_2M - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball. < Requisits d'estudis: Semblants a ESO, EGB, Grau Mig, FP I ... >

 

    

QUIE0108_2M QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) 23/10/2019 08/05/2020
Veure

QUIA0208_3M - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves de esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol tipo d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com part d’un sistema de detecció, així com assajos biotecnològics de base biològica, bioquímica, immunològica i/o genètica. < Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

 

    

QUIA0208_3M QUIA0208_3M ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionallitat / FOAP2019) 22/10/2019 26/03/2020
Veure