ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP 2020 Química

                                                   

  

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre, que estableix l'adaptació de la normativa dels Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2017-2020 i certificar la despesa al fons Social Europeu.

Resolució TSF/2866/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 532925) 

 

 

Certificats de Professionalitat de la Família Química 

 

 

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 

 

IMPORTANT: Només us podeu inscriure a un únic CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. En el cas que volgueu fer un canvi de Certificat de Professionalitat us preguem que truqueu al centre (Tel. 93 579 54 30, Ext. 1) i demaneu la baixa per poder-vos inscriure en un altre.

 

***** 

NOTÍCIA IMPORTANT 

 Resolució definitiva de la convocatòria FOAP2020 (oferta formativa adreçada a persones aturades de l' Escola Sant Gervasi en col.laboració amb el SOC).la planificació prevista inicialment podrià se modificada i ajustada a la sol·licitud de la convocatòria. l'activitat formativa es presencial. 

 

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.


QUIA0108_3M ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2020)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA 


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals. < Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU, Grau Superior, FP2... >

 

       

 

Veure

QUIM0109_2M ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat / FOAP 2020)

  

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips. 
< Requisits d'estudis: Semblants a ESO, EGB, Grau Mig, FP I ... >

 

    

Veure