ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Formació Anàlisi i control

QUIA0208_3 - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat )


Requisits d'accés al Certificat de Professionalitat

Programa del Certificat de Professionalitat i sortides professionals


Competència general:

Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves de esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol tipo d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com part d’un sistema de detecció, així com assajos biotecnològics de base biològica, bioquímica, immunològica i/o genètica.

Veure

QUIA0108_3 - ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat)


Requisits d'accés al Certificat de Professionalitat

Programa del Certificat de Professionalitat i sortides professionals


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals.

 

Veure