ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Formació Procés químic

QUIE0108_2 - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat)

 

Programa del Certificat de Professionalitat i sortides professionals


Competència general:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball. 

Veure