ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Hab_Interp. CONS-2016

       
 
Oferta Formativa d'HABILITATS INTERPERSONALS I DIRECTIVES
Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Adreça d'impartició:

       

Totes les accions formatives serán realitzades a l'Escola Ginebró, Cr. Joaquim Costa S/N, Llinars. Tel. 938 41 25 47. 

Com arribar-hi? 

 

Lideratge d'equips i gestió del temps 2- PT20160040

 

Accions formatives incloses a l’itinerari:

 • Lideratge d'equips (30 h).
 • Gestió del temps (20h)

Planificació de les accions formatives:

 • Les accions formatives que componen el present itinerari estan programades de manera que aquelles persones que vulguin realitzar la totalitat de les accions formatives les puguin realitzar.
 • Els possibles candidats es poden inscriure a totes les que vulguin d’aquest itinerari, ja sigui únicament a una o bé a totes.

    

 

 

Gestió del temps

 

Durada:

-        20 hores.

 

Objectiu general:

 • Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

 

Objectius específics:

 • Comprendre què entenem exactament per temps.
 • Conèixer les seves principals característiques.
 • Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
 • Conèixer per què es perd el temps.
 • Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
 • Organitzar el seu temps i el flux de treball.
 • Cuidar el seu nivell d’energia, mantenint-lo alt per a poder aplicar tot l’après.
 • Determinar en quin tipus d’activitats empresa el seu temps.
 • Actuar amb proactivitat.
 • Dissenyar els seus objectius conscientment.
 • Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
 • Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
 • Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d’aquests lladres de temps.
 • Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

 

Continguts:

 1. Aproximació al concepte del temps.
 2. Característiques del temps.
 3. El maneig del temps.
 4. Causes de la pèrdua de temps.
 5. Organització i productivitat personal.
 6. Els principals models de productivitat personal.
 7. Gestió del propi estat.
 8. Un nou enfocament en la gestió del temps.
 9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps. Proactivitat.
 10. Els lladres de temps.
 11. Aprofitar els bioritmes personals.
 12. Visites, cridades, Emails.
 13. Reunions.
 14. Multitasca.
 15. Planificar i prioritzar.
 16. Tasques elefant i tasques ratolí.
 17. Procrastinació.
 18. Delegar.
 19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp...

 

Lideratge d’equips

 

Durada:

 • 30 hores.

 

Objectius generals:

 • Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.
 • Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.
 • Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

 

Objectius específics:

 • Liderar equips amb consciència i control d’un mateix.
 • Conèixer, definir i identificar situacions de lideratge.
 • Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
 • Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips.
 • Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant de conflictes.

 

Continguts:

 

 1. Liderar-se un mateix per poder liderar als altres.
 2. Objectius previs per a un líder.
 3. Auto-motivació per motivar.
 4. Lideratge en l'empresa.
 5. Resolució de conflictes en l'empresa
 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització