ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Habilitats Interp. CONS-2017

                          

 

Cursos d' habilitats interpersonals i directives
Subvencionats pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Habilitats de comunicació, negociació i lideratge

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

 • Habilitats de comunicació (30h)
 • Lideratge d' equips (30h)
 • Tècniques de negociació (30h)

 Objectius generals de l'itinerari:

 • Adquirir l' habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació
 • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació
 • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
 • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal
 • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències
 • Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes
 • Incorporar aprenentatges de noves formes d' ésser
 • Produir un canvi en la forma d' observar situacions per a declarar oportunitats
 • Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

 

      

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització