ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Habilitats Interp. CONS-2018*

                          

 

Cursos d' habilitats interpersonals i de creixement personal
Subvencionats pel Consorci

( Pendent d' atorgació)

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Mindfulness i PNL (Programació Neurolingüística)

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

 

 

  • MINDFULNESS (30 Hores).
  • PNL (Programació Neurolingüística (30 hores).

 

 Objectius generals de l'itinerari:

 

 

  • Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.
  • Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.

 

  

      

Mindfulness Mindfulness i PNL (Programació Neurolingüística) Subvencionat 100% pel Consorci 17/12/2018 13/03/2019
Veure