ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Habilitats Interp. CONS-2018

                          

 

Cursos d' habilitats interpersonals i de creixement personal
Subvencionats pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Mindfulness i PNL (Programació Neurolingüística)

 

Accions formatives que configuren l'itinerari:

 

 

 • MINDFULNESS (30 Hores).
 • PNL (Programació Neurolingüística (30 hores).

 

 Objectius generals de l'itinerari:

 

 

 • Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.
 • Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.

 

  

      

Programació neurolingüística

 

Hores:

 

 • 30

 

Objectius:

 

Objectius generals:

 • Obtenir els aprenentatges més precisos per a la detecció i modificació de patrons en les relacions i experiències humanes.

 

Objectius específics:

 

 • Aprendre a gestionar recursos davant dificultats relacionals i situacionals.
 • Treballar amb eines de PNL per incrementar la comunicació, la relació d'ajuda, la creativitat i l'excel·lència personal i professional. (disseny d'objectius-metes)

 

Continguts:

 

 1. Que és PNL?
  1. Pressupostos bàsics de la PNL
  2. Què és el mapa?
  3. Disseny i consecució d'objectius
  4. Calibratge i agudesa sensorial
  5. Experiència sensorial versus al·lucinació (afirmacions i interpretacions)
  6. Nivells de competència en l'aprenentatge
  7. Comunicació verbal, no verbal i metafòrica
  8. Submodalitats pel canvi

 

 1. Sobre comunicació
  1. La comunicació humana
  2. Construccions lingüístiques. Meta-model.
  3. Sincronia i rapport
  4. Acompanyament verbal i no verbal
  5. Coherència – incoherència
  6. La reformulació
  7. Triple posició perceptiva
  8. Sistemes representacionals

 

 1. Sobre la relació d'ajuda
  1. Triple posició perceptiva.
  2. Polaritats. Exercici per integrar contradiccions.
  3. La comunicació en la relació d ajuda moderna
  4. Abordatge de conflictes interpersonals.

 

 1. Sobre excel·lència personal
  1. Jerarquia de valors
  2. Condicions de bona formulació i realització d'objectius
  3. Nivells neurològics
  4. Estratègia de creativitat
  5. Ecologia de vida

 

MINDFULNESS

 

Hores:

 

 • 30

 

Objectius:

 

Objectius generals:

 • Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 

Objectius específics:

 • Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.

 

Continguts:

 

 1. Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.
 1. Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana
 2. Identificar els teus estressos i superar-los
 3. Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les La consciència plena i la reducció de l’estrés.
 4. Com parar el teu cap?

 

 1. Actuar en comptes de reaccionar Aprendre a gestionar el conflicte.
 1. Aprendre a comunicar-te de una forma assertiva
 2. Tècniques d’assertivitat.

 

 1. L'estrès i la gestió del temps.
 1. Gestiona el temps de forma eficaç
 2. Els lladres del temps: imprevistos, distraccions, interrupcions.

 

 1. Aprendre a optimitzar la presa de decisions.
 1. Aprendre a veure altres perspectives
 2. Com disminuir els judicis i les expectatives

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització