Manteniment industrial

Electromecànica Cursos de formació subvencionada
120 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Electricidad y Electrónica
Objectiu general

Manejar eines d'anàlisi per al manteniment i desenvolupament d'instal·lacions i maquinària hidràuliques i pneumàtiques.

Objectiu específic
  • Identificar els conceptes bàsics sobre el manteniment industrial.
  • Distingir els components i les eines de manteniment de sistemes electromecànics.
  • Localitzar els components i les eines de manteniment de sistemes pneumàtics.
  • Resumir els components i les eines de manteniment de sistemes hidràulics.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Conceptes bàsics

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació al manteniment industrial
        ◦ Objectiu del manteniment
        ◦ Tipus de manteniment industrial: correctiu, predictiu, preventiu i producció total (TPM).
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Assimilació dels conceptes bàsics en manteniment industrial.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Sistemes electromecànics

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Explicació dels sistemes electromecànics
        ◦ Els sistemes electromecànics
        ◦ Conceptes bàsics
        ◦ Tipus de components
        ◦ Manteniment dels sistemes electromecànics
        ◦ Localització i anàlisi d'avaries
        ◦ Prevenció de riscos laborals.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Implicació en l'exercici d'eines d'anàlisi d'avaries en sistemes electrodomèstics.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Sistemes pneumàtics

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    •Definició dels sistemes pneumàtics
        ◦ Conceptes bàsics
        ◦ Tipus de components
        ◦ Manteniment dels sistemes pneumàtics
        ◦ Localització i anàlisi d'avaries
        ◦ Prevenció de riscos laborals.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Assimilació de les eines de manteniment en sistemes pneumàtics.
     • Rigor en el seguiment de regles per a la prevenció de riscos laborals en el cas del manteniment i les avaries dels sistemes pneumàtics.

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Sistemes hidràulics

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Anàlisi dels sistemes hidràulics
        ◦ Introducció als sistemes hidràulics
        ◦ Conceptes bàsics
        ◦ Tipus de components
        ◦ Manteniment dels sistemes hidràulics
        ◦ Localització i anàlisi d'avaries
        ◦ Prevenció de riscos laborals.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Interès en les eines de manteniment de sistemes hidràulics.
     • Consciència en el seguiment de les regles per a la prevenció de riscos laborals en el manteniment i les avaries de sistemes hidràulics.

Sol·licita informació
Manteniment industrial - (C0207)
Programa: Sectorial 2023
Del 03/09/2024 al 27/11/2024
de dimarts a dijous, de 18:00 a 21:15 hores
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: