ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Nòmines CONS-2016

                          

 
 

 

 

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les acsions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguraldores.