ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
RRHH-I Cursos RRHH CONS- 2018 Gestió de Recursos Humans 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/09/2019 25/11/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Matèries primeres en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/09/2019 04/10/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/09/2019 10/10/2019
COMERÇ I FINAN Comerç i finances CONS-18 Comptabilitat bàsica 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/09/2019 02/12/2019
FARMA-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 30/09/2019 11/10/2019
Habilitats inte Hab.Inter. Ginebró CONS-18 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/10/2019 05/11/2019
WEB/SEO WEB SEO/SEM - CONS'18 Analítica WEB i Màrqueting Digital 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/10/2019 28/11/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Manipulació de productes químics 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/10/2019 10/10/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Equips, operacions, materials i processos 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/10/2019 18/10/2019
QUIL0108_3M FOAP2019 Química (*) Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 08/10/2019 10/10/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Riscos Químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/10/2019 16/10/2019
FARMA-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/10/2019 25/10/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/10/2019 16/10/2019
COMERÇ I FINAN Comerç i finances CONS-18 Comerç exterior 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/10/2019 28/11/2019
QUIL0108_3M FOAP2019 Química (*) Qualitat en laboratori. 130h. Subvencionat 100% pel SOC 15/10/2019 18/11/2019
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Formació complementària 40h. Subvencionat 100% pel SOC 15/10/2019 24/10/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Equips, operacions, materials i processos de fabricació, reglament i gestió de la qualitat 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 31/10/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Introducció a les GMP's 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 28/10/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Matèries primeres en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/10/2019 31/10/2019
QUIE0108_2M FOAP2019 Química (*) Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 23/10/2019 25/10/2019
QUIM-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/10/2019 19/11/2019
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Operacions administratives comercials 160h. Subvencionat 100% pel SOC 28/10/2019 09/12/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Control i gestió de la qualitat en la indústria química 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/10/2019 12/11/2019
QUIE0108_2M FOAP2019 Química (*) Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel SOC 29/10/2019 11/12/2019
QUIM0109_2T FOAP2019 Química (*) Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 29/10/2019 31/10/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Reglament de l'emmagatzematge de productes químics 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/11/2019 07/11/2019
QUIM0109_2T FOAP2019 Química (*) Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel SOC 05/11/2019 17/12/2019
QUIA0208_3T FOAP2019 Química (*) Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 05/11/2019 07/11/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/11/2019 21/11/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Reglament de l'emmagatzematge de productes químics i afins 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/11/2019 14/11/2019
QUIA0208_3T FOAP2019 Química (*) Qualitat al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 11/11/2019 11/12/2019
QUIA0108_3M FOAP2019 Química (*) Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 12/11/2019 14/11/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/11/2019 03/12/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria químicas y afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/11/2019 28/11/2019
QUIA0108_3M FOAP2019 Química (*) Qualitat al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 18/11/2019 19/12/2019
QUIM-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/11/2019 03/12/2019
QUIL0108_3M FOAP2019 Química (*) Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 20/11/2019 05/12/2019
QUIL0108_3M FOAP2019 Química (*) Mètode d'anàlisi químics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 09/12/2019 29/01/2020
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Gestió operativa de tresoreria 90h. Subvencionat 100% pel SOC 11/12/2019 15/01/2020
QUIA0208_3T FOAP2019 Química (*) Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 12/12/2019 13/01/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química (*) Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel SOC 16/12/2019 19/02/2020
QUIM0109_2T FOAP2019 Química (*) Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel SOC 19/12/2019 12/02/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química (*) Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 07/01/2020 23/01/2020
QUIA0208_3T FOAP2019 Química (*) Assajos microbiològics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 15/01/2020 20/02/2020
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Gestió auxiliar de personal 90h. Subvencionat 100% pel SOC 16/01/2020 06/02/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química (*) Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 24/01/2020 13/02/2020
QUIL0108_3M FOAP2019 Química (*) Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel SOC 31/01/2020 25/03/2020
QUIM0109_2T FOAP2019 Química (*) Fabricació de lots farmacèutics 180h. Subvencionat 100% pel SOC 14/02/2020 27/03/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química (*) Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 17/02/2020 18/03/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química (*) Control en planta química 130h. Subvencionat 100% pel SOC 25/02/2020 10/03/2020
QUIA0208_3T FOAP2019 Química (*) Assajos Biotecnològics 90h. Subvencionat 100% pel SOC 25/02/2020 16/03/2020
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Gravació de dades 90h. Subvencionat 100% pel SOC 10/03/2020 30/03/2020
QUIA0208_3T FOAP2019 Química (*) Pràctiques professionals no laborals (CP ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 20/03/2020 17/04/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química (*) Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics 80h. Subvencionat 100% pel SOC 25/03/2020 21/04/2020
QUIL0108_3M FOAP2019 Química (*) Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 120h. Subvencionat 100% pel SOC 30/03/2020 06/05/2020
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Gestió d'arxius 60h. Subvencionat 100% pel SOC 01/04/2020 22/04/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química (*) Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 14/04/2020 07/05/2020
QUIM0109_2T FOAP2019 Química (*) Mòdul de pràctiques professionals no laborals (CP Elaboració de prod. Farmacèutics i afins) ( Adreçat únicament a les persones que han realitzat el CP complert) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 14/04/2020 04/05/2020
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Ofimàtica 190h. Subvencionat 100% pel SOC 23/04/2020 11/06/2020
ADGD0308_2 FOAP2019 Administració (*) Mòdul de pràctiques professionals no laborals 80h. Subvencionat 100% pel SOC 15/06/2020 02/07/2020