ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
Cursos Química Cursos Química CONS- 2017 Tractament de residus ( excepte residus urbans) 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/10/2018 08/11/2018
Cursos Química Acord Sant Gervasi - CESI Reglament d' emmagatzematge 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/10/2018 26/10/2018
Cursos Química Operador planta CONS- 2017 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/10/2018 27/11/2018
Jaume Viladoms Dificultats Aprenentatge Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/10/2018 21/11/2018
Social media Xarxes socials CONS-2017 Xarxes Socials 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/10/2018 29/11/2018
Cursos Química Acord Sant Gervasi - CESI Atmòsferes explosives 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/10/2018 07/11/2018
FISCAL-02 2.Fiscalitat CONS-2017 IS ( Impost de societats) 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/11/2018 04/12/2018
Cursos Química Cursos Química CONS- 2017 Manipulació de productes químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/11/2018 03/12/2018