ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
Comerç exterio COMERÇ I MK CONS-2018 Promoció i negoci a través de les xarxes socials 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/01/2019 12/03/2019
Fiscalitat 2018 COMPTABILITAT CONS-2018 Comptabilitat bàsica 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/01/2019 01/04/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018 Materies primeres en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/01/2019 11/02/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 30/01/2019 01/02/2019
QUIA0208_3M FOAP2018 Química Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 30/01/2019 01/02/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel SOC 05/02/2019 19/03/2019
Mindfulness Habilitats Interp. CONS-2018 Mindfulness 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 06/02/2019 13/03/2019
QUIA0108_3M FOAP2018 Química Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 06/02/2019 08/02/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018 Reglament de l' emmagatzematge de productes químics 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 12/02/2019 18/02/2019
QUIA0108_3M FOAP2018 Química Qualitat al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 12/02/2019 15/03/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 18/02/2019 06/03/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/02/2019 22/02/2019
Mindfulness Interp. Esc Ginebró CONS-18 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/02/2019 21/03/2019
Química 2018 Cursos FARMA CONS- 2018 Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/02/2019 11/03/2019
Química 2018 Quimica 2 CONS- 2018 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 26/02/2019 26/03/2019
RRHH-I Cursos RRHH CONS- 2018 Nòmines i Seguretat Social I 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 06/03/2019 08/04/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química Mètode d'anàlisi químics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 07/03/2019 11/04/2019
QUIA0208_3M FOAP2018 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 11/03/2019 26/03/2019
Química 2018 Cursos FARMA CONS- 2018 Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 12/03/2019 25/03/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel SOC 13/03/2019 13/05/2019
Comerç exterio COMERÇ I MK CONS-2018 Comerç exterior 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/03/2019 07/05/2019
QUIA0108_3M FOAP2018 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 18/03/2019 02/04/2019
RRHH-I Cursos RRHH CONS- 2018 Gestió de Recursos Humans 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/03/2019 05/06/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel SOC 20/03/2019 07/05/2019
Química 2018 Cursos FARMA CONS- 2018 Introducció a les GMP's 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 26/03/2019 03/04/2019
QUIA0208_3M FOAP2018 Química Assajos microbiològics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 27/03/2019 10/05/2019
Química 2018 Quimica 2 CONS- 2018 Seguretat i mediambient a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/03/2019 10/04/2019
QUIA0108_3M FOAP2018 Química Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 03/04/2019 02/05/2019
Química 2018 Cursos FARMA CONS- 2018 Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/04/2019 25/04/2019
Fiscalitat 2018 COMPTABILITAT CONS-2018 Comptabilitat avançada 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 10/04/2019 08/07/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel SOC 12/04/2019 14/06/2019
RRHH-I Cursos RRHH CONS- 2018 Nòmines i Seguretat Social II 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/04/2019 29/05/2019
Química 2018 Quimica 2 CONS- 2018 Control i gestió de la qualitat de la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/04/2019 15/05/2019
QUIA0108_3M FOAP2018 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 03/05/2019 03/06/2019
QUIA0208_3M FOAP2018 Química Assajos Biotecnològics 90h. Subvencionat 100% pel SOC 13/05/2019 31/05/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química Control en planta química 130h. Subvencionat 100% pel SOC 14/05/2019 20/06/2019
QUIA0208_3M FOAP2018 Química Pràctiques professionals no laborals (CP ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 06/06/2019 27/06/2019
QUIA0108_3M FOAP2018 Química Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics 80h. Subvencionat 100% pel SOC 11/06/2019 01/07/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 120h. Subvencionat 100% pel SOC 19/06/2019 17/07/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 25/06/2019 16/07/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química Mòdul de pràctiques professionals no laborals (CP Elaboració de prod. Farmacèutics i afins) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 26/06/2019 15/07/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 23/07/2019 10/09/2019