ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
TELEF-QUIM2 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 02/12/2020 16/12/2020
QUIA0108_3M FOAP2020 Química Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 16/12/2020 18/12/2020
QUIA0108_3M FOAP2020 Química Qualitat al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 12/01/2021 12/02/2021
ADGD0108_3M FOAP2020 Administració (*) Formació complementaria 40h. Subvencionat 100% pel SOC 13/01/2021 25/01/2021
TELEF-QUIM3 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Manipulació de productes químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/01/2021 04/02/2021
TELEF-QUIM3 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/01/2021 22/02/2021
QUIE0108_2M FOAP2020 Química Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 26/01/2021 28/01/2021
ADGD0108_3M FOAP2020 Administració (*) Comptabilitat i Fiscalitat 240h. Subvencionat 100% pel SOC 27/01/2021 24/03/2021
QUIE0108_2M FOAP2020 Química Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel SOC 01/02/2021 17/03/2021
QUIA0108_3M FOAP2020 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 17/02/2021 04/03/2021
QUIA0108_3M FOAP2020 Química Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 08/03/2021 26/03/2021
TELEF-QUIM3 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 10/03/2021 22/03/2021
QUIE0108_2M FOAP2020 Química Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel SOC 18/03/2021 17/05/2021
QUIA0108_3M FOAP2020 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 07/04/2021 06/05/2021
ADGD0108_3M FOAP2020 Administració (*) Auditoria 120h. Subvencionat 100% pel SOC 07/04/2021 05/05/2021
ADGD0108_3M FOAP2020 Administració (*) Ofimàtica 190h. Subvencionat 100% pel SOC 07/05/2021 28/06/2021
QUIA0108_3M FOAP2020 Química Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics 80h. Subvencionat 100% pel SOC 17/05/2021 04/06/2021
QUIE0108_2M FOAP2020 Química Control en planta química 130h. Subvencionat 100% pel SOC 18/05/2021 29/06/2021
QUIE0108_2M FOAP2020 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 30/06/2021 22/07/2021
ADGD0108_3M FOAP2020 Administració (*) Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comptable i auditoria 80h. Subvencionat 100% pel SOC 05/07/2021 22/07/2021
QUIE0108_2M FOAP2020 Química Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 13/09/2021 30/09/2021