ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
SANITARI Teleassitència 50h. Subvencionado 100% por el SEPE 28/09/2021 18/11/2021
MIXTOS SERVEI D'ORIENTACIÓ Servei d'Orientació h. Subvencionat 100% pel Consorci 30/09/2021 30/09/2022
EINES COGNITIVES I EDUCATIVES Resolució de Conflictes en l'Educació 40h. Subvencionado 100% por el SEPE 05/10/2021 04/11/2021
QUIE0108_2 MIXTOS 2021 Química CP Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/10/2021 21/12/2021
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Tècniques administratives bàsiques d'oficina 150h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/11/2021 02/02/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Qualitat en laboratori. 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/11/2021 11/01/2022
QUIE0108_2 MIXTOS 2021 Química CP Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/11/2021 17/03/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/11/2021 04/02/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel Consorci 12/01/2022 03/02/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Comptabilitat i Fiscalitat 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/01/2022 05/04/2022
QUIE0108_2 MIXTOS 2021 Química CP Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/01/2022 09/06/2022
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Operacions bàsiques de comunicació 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/02/2022 30/03/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Mètode d'anàlisi químics 150h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/02/2022 30/03/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/02/2022 27/04/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/03/2022 28/06/2022
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Reproducció i arxiu 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 31/03/2022 31/05/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Auditoria 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 06/04/2022 18/05/2022
QUIE0108_2 MIXTOS 2021 Química CP Control local en planta química 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/04/2022 12/07/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Fabricació de lots farmacèutics 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/04/2022 20/07/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Ofimàtica 190h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/05/2022 14/07/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Ofimàtica 190h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/05/2022 14/07/2022
ADGG0408_1 MIXTOS 21 Administració CP Mòdul de pràctiques professionals no laborals 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/06/2022 28/09/2022
QUIL0108_3 MIXTOS 2021 Química CP Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 120h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2022 28/09/2022
QUIE0108_2 MIXTOS 2021 Química CP Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/07/2022 27/09/2022
ADGD0108_3 MIXTOS 21 Administració CP Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comptable i auditoria 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/07/2022 28/09/2022
QUIM0109_2 MIXTOS 2021 Química CP Mòdul de pràctiques professionals no laborals (CP Elaboració de prod. Farmacèutics i afins) ( Adreçat únicament a les persones que han realitzat el CP complert) 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/07/2022 28/09/2022