ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
QUIA0108_3M FOAP2018 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 23/05/2019 25/06/2019
Química 2018 Quimica 2 CONS- 2018 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/05/2019 20/06/2019
Química 2018 Quimica 2 CONS- 2018 Seguretat i mediambient a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/06/2019 19/06/2019
WEB/SEO WEB SEO/SEM - CONS'18 Analítica WEB i Màrqueting Digital 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/06/2019 10/07/2019
QUIM-CRIBAS-I Química-Can Ribas CONS-18 Reglament d'emmagatzematge de productes químics 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/06/2019 12/06/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 25/06/2019 16/07/2019
Jaume Viladoms ALIMENTACIÓ CONS-18 Al.lèrgies i intoleràncies alimentàries 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/06/2019 28/06/2019
WEB/SEO WEB SEO/SEM - CONS'18 Posicionament SEO/SEM 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/09/2019 18/11/2019
WEB/SEO WEB SEO/SEM - CONS'18 Community Manager 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 10/09/2019 31/10/2019
QUIM-CRIBAS-II Química-Can Ribas CONS-18 Manipulació de productes químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/09/2019 19/09/2019
RRHH-I Cursos RRHH CONS- 2018 Gestió de Recursos Humans 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/09/2019 25/11/2019
QUIM-CRIBAS-II Química-Can Ribas CONS-18 Equips, operacions, materials i processos en la fabricació en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/10/2019 17/10/2019
QUIM-CRIBAS-II Química-Can Ribas CONS-18 Matèries primeres a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/10/2019 21/10/2019