ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
TELEF-QUIM2 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Manipulació riscos químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/07/2020 22/07/2020
TELEF-FARMA2 TELEF-FARMA CONS- 19 Introducció a les GMP's 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/07/2020 27/07/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 02/10/2020 23/10/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 05/10/2020 23/10/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 27/10/2020 25/11/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Control local en planta química 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/01/2021 08/03/2021