ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 14/04/2020 06/05/2020
FAMA 1, 2019 Cursos FARMA CONS- 2019 Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/04/2020 05/05/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/04/2020 19/05/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/04/2020 20/05/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 27/04/2020 28/05/2020
FAMA 1, 2019 Cursos FARMA CONS- 2019 Introducció a les GMP's 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/05/2020 20/05/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Fabricació de lots farmacèutics 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/05/2020 30/09/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Riscos mediambientals en la indústria química i farmacèutica 45h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/05/2020 16/06/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Seguretat i mediambient a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/05/2020 08/06/2020
FAMA 1, 2019 Cursos FARMA CONS- 2019 Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/05/2020 10/06/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Control local en planta química 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/05/2020 01/10/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Control i gestió de la qualitat en la indústria química 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/06/2020 25/06/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 17/06/2020 03/07/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Riscos mediambientals de la indústria química i farmacèutica: gestió i legislació 45h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/09/2020 29/09/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/10/2020 26/10/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Equips, operacions, materials i processos 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/10/2020 21/10/2020