ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
FARMA 3, 2019 TELEF-FARMA CONS- 19 Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 24/02/2021 24/03/2021
TELEF-QUIM3 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 10/03/2021 22/03/2021
FARMA 3, 2019 TELEF-FARMA CONS- 19 Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/03/2021 27/04/2021
FARMA 3, 2019 TELEF-FARMA CONS- 19 Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/04/2021 25/05/2021