ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
COMERÇ I FINAN Comerç i finances CONS-18 Comerç exterior 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/10/2019 28/11/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Equips, operacions, materials i processos de fabricació, reglament i gestió de la qualitat 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 31/10/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Introducció a les GMP's 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 28/10/2019
Educació de la Educació de la veu CONS-18 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 21/11/2019
QUIL0108_3T FOAP2019 Química Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 22/10/2019 24/10/2019
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 23/10/2019 25/10/2019
QUIM-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/10/2019 19/11/2019
QUIL0108_3T FOAP2019 Química Qualitat en laboratori. 130h. Subvencionat 100% pel SOC 28/10/2019 29/11/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Control i gestió de la qualitat en la indústria química 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/10/2019 12/11/2019
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel SOC 29/10/2019 12/12/2019
QUIA0208_3M FOAP2019 Química Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 30/10/2019 05/11/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Reglament de l'emmagatzematge de productes químics 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/11/2019 07/11/2019
QUIM0109_2T FOAP2019 Química Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 06/11/2019 08/11/2019
QUIA0208_3M FOAP2019 Química Qualitat al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 07/11/2019 11/12/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/11/2019 21/11/2019
QUIM0109_2T FOAP2019 Química Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel SOC 12/11/2019 21/01/2020
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/11/2019 03/12/2019
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 13/11/2019 15/11/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/11/2019 29/11/2019
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/11/2019 27/05/2020
QUIM-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/11/2019 03/12/2019
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Qualitat al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 20/11/2019 09/01/2020
QUIL0108_3T FOAP2019 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 02/12/2019 19/12/2019
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/12/2019 25/02/2020
QUIA0208_3M FOAP2019 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 13/12/2019 15/01/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel SOC 17/12/2019 19/02/2020
QUIL0108_3T FOAP2019 Química Mètode d'anàlisi químics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 20/12/2019 12/02/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/01/2020 08/06/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 13/01/2020 29/01/2020
QUIA0208_3M FOAP2019 Química Assajos microbiològics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 17/01/2020 25/02/2020
QUIM0109_2T FOAP2019 Química Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel SOC 23/01/2020 12/03/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 31/01/2020 20/02/2020
QUIL0108_3T FOAP2019 Química Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel SOC 13/02/2020 15/04/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Control en planta química 130h. Subvencionat 100% pel SOC 25/02/2020 01/04/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 25/02/2020 25/03/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel Consorci 26/02/2020 26/06/2020
QUIA0208_3M FOAP2019 Química Assajos Biotecnològics 90h. Subvencionat 100% pel SOC 27/02/2020 18/03/2020
QUIM0109_2T FOAP2019 Química Fabricació de lots farmacèutics 180h. Subvencionat 100% pel SOC 16/03/2020 13/05/2020
QUIA0208_3M FOAP2019 Química Pràctiques professionals no laborals (CP ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 23/03/2020 21/04/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics 80h. Subvencionat 100% pel SOC 30/03/2020 24/04/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 14/04/2020 06/05/2020
QUIL0108_3T FOAP2019 Química Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 120h. Subvencionat 100% pel SOC 20/04/2020 19/05/2020
QUIM0109_2T FOAP2019 Química Mòdul de pràctiques professionals no laborals (CP Elaboració de prod. Farmacèutics i afins) ( Adreçat únicament a les persones que han realitzat el CP complert) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 19/05/2020 05/06/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 20/05/2020 19/05/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Fabricació de lots farmacèutics 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/06/2020 30/09/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Control local en planta química 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/06/2020 02/10/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 01/10/2020 30/10/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/10/2020 26/10/2020