ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
Mindfulness Habilitats Interp. CONS-2018* Mindfulness 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 17/12/2018 04/02/2019
Comerç exterio COMERÇ I MK CONS-2018* Promoció i negoci a través de les xarxes socials 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/12/2018 19/02/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018* Equips, operacions, materials i processos de fabricació en la indústria química i afins. 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/12/2018 17/01/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química * Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 09/01/2019 11/01/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química * Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 09/01/2019 11/01/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química * Qualitat en laboratori. 130h. Subvencionat 100% pel SOC 15/01/2019 15/02/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química * Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel SOC 15/01/2019 26/02/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química * Formació complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 16/01/2019 18/01/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018* Manipulació de productes químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/01/2019 28/01/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química * Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel SOC 23/01/2019 11/03/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018* Mteries primeres en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/01/2019 11/02/2019
Mindfulness Habilitats Interp. CONS-2018* Mindfulness 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 06/02/2019 13/03/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018* Reglament de l' emmagatzematge de productes químics 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 12/02/2019 18/02/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química * Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 18/02/2019 06/03/2019
Química 2018 Cursos Química CONS- 2018* Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/02/2019 22/02/2019
Comerç exterio COMERÇ I MK CONS-2018* Comerç exterior 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/02/2019 09/04/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química * Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel SOC 27/02/2019 08/04/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química * Mètode d'anàlisi químics 150h. Subvencionat 100% pel SOC 07/03/2019 11/04/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química * Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel SOC 12/03/2019 09/05/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química * Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel SOC 12/04/2019 14/06/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química * Control en planta química 130h. Subvencionat 100% pel SOC 13/05/2019 20/06/2019
QUIM0109_2T FOAP2018 Química * Mòdul de pràctiques professionals no laborals (CP Elaboració de prod. Farmacèutics i afins) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 04/06/2019 25/06/2019
QUIL0108_3M FOAP2018 Química * Pràctiques professionals no laborals (CP ANÀLISI QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 120h. Subvencionat 100% pel SOC 19/06/2019 17/07/2019
QUIE0108_2M FOAP2018 Química * Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) ( Dates orientatives per noves incorporacions) 80h. Subvencionat 100% pel SOC 23/07/2019 10/09/2019