ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
AULA VIRTUAL - TICS Gestió de Continguts Digitals 60h. Subvencionado 100% por el SEPE 27/04/2021 15/06/2021
AULA VIRTUAL - ROBÒTICA Fundaments de Robòtica 30h. Subvencionado 100% por el SEPE 05/05/2021 17/05/2021
COMPTABILITAT BÀSICA CONS19 Comptabilitat Bàsica 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 12/05/2021 30/06/2021
SANITARI Codificació Clínica 25h. Subvencionado 100% por el SEPE 19/05/2021 14/06/2021
TIC 4.0 CONS-19 Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/05/2021 21/06/2021
SANITARI Teleasistencia 30h. Subvencionado 100% por el SEPE 01/06/2021 22/07/2021
PRIMERS AUXILIS CONS19 Primers Auxilis 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/06/2021 09/07/2021
AULA VIRTUAL - TICS Programar amb Scratch 30h. Subvencionado 100% por el SEPE 17/06/2021 22/07/2021
AULA VIRTUAL - ROBÒTICA Robòtica i programació aplicada a l' educació 50h. Subvencionado 100% por el SEPE 21/06/2021 21/07/2021
TIC 4.0 CONS-19 Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/06/2021 09/07/2021
EINES COGNITIVES I EDUCATIVES Estimulació Cognitiva 20h. Subvencionado 100% por el SEPE 01/07/2021 09/07/2021
EINES COGNITIVES I EDUCATIVES Resolució de Conflictes en l'Educació 40h. Subvencionado 100% por el SEPE 12/07/2021 23/07/2021