ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Equips, operacions, materials i processos de fabricació en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/02/2020 10/03/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Matèries primeres en la indústria química 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/02/2020 11/03/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Control en planta química 130h. Subvencionat 100% pel SOC 25/02/2020 01/04/2020
QUIA0208_3M FOAP2019 Química Assajos Biotecnològics 90h. Subvencionat 100% pel SOC 27/02/2020 18/03/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/02/2020 18/05/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 09/03/2020 24/03/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/03/2020 16/03/2020
QUIL0108_3T FOAP2019 Química Mètodes instrumentals d'anàlisi químic 220h. Subvencionat 100% pel SOC 16/03/2020 27/05/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Reglament de l' emmagatzematge de productes químics 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/03/2020 24/03/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/03/2020 16/07/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Matèries primeres en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 17/03/2020 01/04/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 26/03/2020 23/04/2020
Cursos química Cursos Química CONS- 2019 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 30/03/2020 02/04/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 14/04/2020 06/05/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/04/2020 19/05/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 27/04/2020 28/05/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Fabricació de lots farmacèutics 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/05/2020 30/09/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Riscos mediambientals en la indústria química i farmacèutica 45h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/05/2020 16/06/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Control local en planta química 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/05/2020 01/10/2020
QUIMICA LLINARS Química Llinars CONS- 2019 Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 17/06/2020 03/07/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/10/2020 26/10/2020