ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
WEB/SEO WEB SEO/SEM - CONS'18 Posicionament SEO/SEM 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/09/2019 18/11/2019
WEB/SEO WEB SEO/SEM - CONS'18 Community Manager 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 10/09/2019 31/10/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/09/2019 01/10/2019
FARMA-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/09/2019 27/09/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Manipulació de productes químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/09/2019 19/09/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Manipulació de productes químics 15h. Subvencionat 100% pel Consorci 16/09/2019 20/09/2019
RRHH-I Cursos RRHH CONS- 2018 Gestió de Recursos Humans 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/09/2019 25/11/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/09/2019 09/10/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Matèries primeres en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 23/09/2019 04/10/2019
COMERÇ I FINAN Comerç i finances CONS-18 Comptabilitat bàsica 60h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/09/2019 04/12/2019
FARMA-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 30/09/2019 11/10/2019
WEB/SEO WEB SEO/SEM - CONS'18 Analítica WEB i Màrqueting Digital 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 03/10/2019 28/11/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Manipulació de productes químics 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/10/2019 10/10/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Equips, operacions, materials i processos 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/10/2019 18/10/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Riscos Químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/10/2019 16/10/2019
FARMA-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/10/2019 25/10/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 14/10/2019 16/10/2019
COMERÇ I FINAN Comerç i finances CONS-18 Comerç exterior 40h. Subvencionat 100% pel Consorci 15/10/2019 28/11/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Equips, operacions, materials i processos de fabricació, reglament i gestió de la qualitat 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 31/10/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Introducció a les GMP's 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 28/10/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Matèries primeres en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 22/10/2019 31/10/2019
QUIM-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 28/10/2019 19/11/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Control i gestió de la qualitat en la indústria química 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 29/10/2019 12/11/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Reglament de l'emmagatzematge de productes químics 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 04/11/2019 07/11/2019
QUIM-TARRACO-I Química-Tarragona CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/11/2019 21/11/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Reglament de l'emmagatzematge de productes químics i afins 16h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/11/2019 14/11/2019
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Operacions bàsiques en planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/11/2019 03/12/2019
QUIM-HOSPI-I Química-Hospitalet CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria químicas y afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/11/2019 28/11/2019
QUIM-SABADELL Química-Sabadell CONS-18 Control i gestió de la qualitat en la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 20/11/2019 03/12/2019