ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 02/10/2020 23/10/2020
QUIE0108_2M FOAP2019 Química Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel SOC 05/10/2020 23/10/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/10/2020 17/12/2020
TELEF-QUIM3 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Operacions bàsiques de planta química 50h. Subvencionat 100% pel Consorci 13/10/2020 30/11/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 27/10/2020 25/11/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Control local en planta química 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 11/01/2021 08/03/2021
TELEF-QUIM3 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins 30h. Subvencionat 100% pel Consorci 18/01/2021 17/02/2021
TELEF-QUIM3 TELEF-QUÍMICA CONS- 19 Riscos químics 10h. Subvencionat 100% pel Consorci 08/03/2021 22/03/2021