ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Oferta formativa

Codi Itinerari Descripció Hores Finançament Data d'inici Data finalització
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Preparació d’equips i instal·lacions de dispensat de materials en condicions òptimes d’higiene i seguretat 180h. Subvencionat 100% pel Consorci 25/11/2019 26/02/2020
QUIM-TARDOR Química tardor CONS- 2018 Introducció a les GMP's 20h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/11/2019 04/12/2019
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Formació Complementària 10h. Subvencionat 100% pel SOC 09/12/2019 11/12/2019
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Seguretat i medi ambient en planta química 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/12/2019 25/02/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Qualitat al laboratori 130h. Subvencionat 100% pel SOC 13/12/2019 31/01/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química 170h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/01/2020 08/06/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Mostreig per a assaig i anàlisi 70h. Subvencionat 100% pel SOC 04/02/2020 19/02/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos físics de materials 90h. Subvencionat 100% pel SOC 20/02/2020 12/03/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Operacions bàsiques de procés químic 150h. Subvencionat 100% pel Consorci 26/02/2020 20/07/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Instal.lacions, serveis i equipaments de fabricació ded productes farmacèutics i afins 160h. Subvencionat 100% pel Consorci 27/02/2020 18/05/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Assajos fisicoquímics 130h. Subvencionat 100% pel SOC 16/03/2020 22/04/2020
QUIA0108_3M FOAP2019 Química Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics 80h. Subvencionat 100% pel SOC 24/04/2020 15/05/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Fabricació de lots farmacèutics 240h. Subvencionat 100% pel Consorci 19/05/2020 30/09/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Control local en planta química 130h. Subvencionat 100% pel Consorci 09/06/2020 01/10/2020
QUIE0108_2C Química CP CONS-2019 Pràctiques professionals no laborals (CP OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA) 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 05/10/2020 26/10/2020
QUIM0109_2C Química CP CONS-2019 Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 80h. Subvencionat 100% pel Consorci 07/10/2020 30/10/2020