ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

PNL-MINDFUL2-CONS-2016

       
 
Oferta Formativa de PNL (Programació Neurolingüísitca)
i Mindfulness
Subvencionada pel Consorci