ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Pràctiques Exalumnes de CP

 

Important: Únicament Alumnes d'anteriors convocatòries que tinguin pendent el període de pràctiques NO LABORALS

En aquests mòduls de pràctiques únicament es poden inscriure Alumnes d'Escola Sant Gervasi que en anteriors convocatòries no van poder fer el període de pràctiques NO LABORALS associat a cada Certificat de Professionalitat.