ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Quimica 2 CONS- 2018

                          

 
Cursos de QUÍMICA
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.


Operacions bàsiques, seguretat i control de qualitat

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Operacions bàsiques en planta química (50 hores)
  • Seguretat i medi ambient en la indústria química i afins (30 hores)
  • Control i gestió de la qualitat en la industria química i afins (30 hores)


Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

Química 2018 Operacions, seguretat i control 26/02/2019 19/06/2019
Veure