ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Química CP CONS-2018*

                          

 
Certificats de Professionalitat de
QUÍMICA Subvencionada pel Consorci

(Pendent d' atorgació)

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.