ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Química CP CONS-2019

                     

 
             
 
Certificats de Professionalitat de
QUÍMICA Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016 de 23 d'agost, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

 

NOVES NOTÍCIES

 

Us informem que hem re-planificat els calendaris dels Certificats de Professionalitat presencials de cara al Setembre 2020 tenint en compte l' estat actual de "nova nornalitat".

Us informarem de les mesures de prevenció a seguir, uns dies abans de l' inici.

En que cas que la situació canviés a causa d'una nova emrgència sanitaria...Us fariem saber les noves mesures mitjançant comunicats per Newsletter o correu electrònic abans del inici .

 

 

 

  

Cuideu-vos i esperem veure'ns aviat  

 

 

QUIM0109_2C - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat PS20190028) Aula Virtual

  


Competència:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

    

QUIM0109_2C QUIM0109_2C - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat - Reprenem activitat el 21 de setembre de 2020) 25/11/2019 21/04/2021
Veure

QUIE0108_2C - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat PS20190028)

 

Competència:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball.

 

   

QUIE0108_2C QUIE0108_2C OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA, Certificat de Professionalitat. Reprenem l' activitat el 14 de setembre de 2020. 09/12/2019 25/03/2021
Veure