ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Química CP CONS-2019

                          

 
             
 
Certificats de Professionalitat de
QUÍMICA Subvencionada pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016 de 23 d'agost, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

QUIE0108_2C - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat PS20190028)

 

Competència:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball.

 

   

QUIE0108_2C QUIE0108_2C OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel Consorci 11/11/2019 23/09/2020
Veure

QUIM0109_2C - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat PS20190028)

  


Competència:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

  

QUIM0109_2C QUIMO109_2C - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat) Subvencionat 100% pel Consorci 18/11/2019 30/10/2020
Veure