ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Química-Sabadell CONS-18

                          

 

 

 
Cursos de química i farma-química
Subvencionats pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Lloc d'impartició:

Jaume Viladoms ( Centre Educatiu) - Dr.Almera 33 (08205) Sabadell.

 

Sabadell- Itinerari de FARMA

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica (30 hores).
  • Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques (30 hores).
  • Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA (30 hores).

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

FARMA-SABADELL Producció Farmacèutica-SABADELL 16/09/2019 25/10/2019
Veure

Sabadell- Itinerari QUIMICA

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

  • Operacions bàsiques en planta química (50 hores)
  • Control i gestió de la qualitat en la industria química i afins (30 hores)


Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

QUIM-SABADELL QUIM-SABADELL Subvencionat 100% pel Consorci 28/10/2019 03/12/2019
Veure