ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Química-Sabadell CONS-18

                          

 

 

 
Cursos de química i farma-química
Subvencionats pel Consorci

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 223/2016, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Lloc d'impartició:

Jaume Viladoms ( Centre Educatiu) - Dr.Almera 33 (08205) Sabadell.

 

Sabadell- Itinerari QUIMICA

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

 • Operacions bàsiques en planta química (50 hores)
 • Control i gestió de la qualitat en la industria química i afins (30 hores)


Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

 

Operacions bàsiques en planta química

 

Hores:

 

 • 50 h.

 

Objectius generals:

 

 • Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química.
 • Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral.

 

Objectius específics:

 

 • Conèixer els processos implicats en la preparació i tractament de matèries primeres i productes químics.
 • Identificar les matèries primeres.
 • Saber abordar els serveis auxiliars del procés químic.
 • Controlar les operacions del procés a la planta química.
 • Saber posar en marxa i aturar equips, així com controlar les funcions intermèdies.
 • Conèixer i saber posar en pràctica normes de seguretat i higiene mediambientals en una planta química.

 

Continguts:

 

1. Productes, processos i serveis.

1.1 Preparació i tractament de matèries primeres i productes químics

1.2 Identificació i transport de productes químics.

1.3 Emmagatzematge de productes químics.

1.4 Identificació i control de matèries químiques

1.5 Assegurament de la qualitat.

1.6 Sistemes de gestió de la qualitat.

1.7 Inspeccions i assajos per al control de la qualitat.

1.8 Mostreig per al control de la qualitat.

2. Processament de materials sòlids.

3. Processament de materials liquids i gasos.

4. Serveis auxiliars de procés químic

4.1 Preparació i posada a punt d'instal·lacions i equips auxiliars.

4.2 Operacions bàsiques de manteniment dels equips i instal·lacions.

5. Operacions de procés en planta química

5.1 Característiques dels processos de producció químics industrials.

5.2 Operacions necessàries per a la preparació de màquines i equips.

5.3 Distribució de materials.

5.4 Conducció del procés de producció.

5.5 Envasat de matèries químiques i productes.

6. Instrumentació i control

6.1 Posada en marxa i parada d'equips.

6.2 Paràmetres de control d'un procés químic industrial.

6.3 Equips de mesura.        

6.4. Contingut de les fitxes de seguretat.

 

 

 

Control i gestió de la qualitat de la industria química i afins

Hores:

 • 30 h.

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb el concepte de qualitat a l’àmbit empresarial i les tècniques o eines aplicables per a la seva implementació.
 • Aconseguir coneixements del assajos i tècniques analítiques aplicables al control de les matèries.
 • Conèixer el mostreig i les tècniques de mostreig, eines estadístiques.

Continguts:

 

 1. Conceptes generals de qualitat.
 2. Estructura de les ISO 9000.
 3. Mostreig i tècniques de mostreig.
 4. Nivells acceptables de qualitat.
 5. Anàlisi estadístic.
 6. Tècniques analítiques utilitzades habitualment a l
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització